Category : News

Biologische ongediertebestrijding – Is het het antwoord op ongediertebestrijding-gerelateerde milieuproblemen?

Voordat we kunnen proberen te begrijpen of natuurlijke ongediertebestrijding het antwoord is op de ecologische problemen die verband houden met irritatiebeheersing, is het legitiem om onszelf wat basisgegevens te geven over dit hele bedrijf voor insectenbestrijding; om de personen te helpen die het misschien voor de eerste keer ervaren.

Momenteel zijn insecten levende wezens (gewoonlijk griezelige kruipers) die schadelijk zijn voor de belangen van de individuen die alles in aanmerking nemen op hen. Op deze manier zouden de enge kruipers die aanvallen en hun opbrengsten opslokken (ongeacht of ze in de velden zijn of tijdens het aanleggen van voorraden) op deze manier als bugs worden genoemd. Aan de andere kant worden de ‘griezelige kruipers van eigen bodem’ die in het algemeen met dingen in een omgeving van eigen bodem door elkaar lopen (zoals motten, die kunnen kapot gaan met stoffen weg), door dienstmeisjes als hinderlijk beschouwd. Het is de moeite waard om te onthouden dat, hoewel de meeste overlast insecten zijn, er ook zeer veel niet-griezelige crawlies zijn: met enige schijn van knaagdieren (die kunnen vergaan met gewassen in boerderijen of dingen die zijn opgeborgen in een omgeving van eigen bodem) worden ook als beestjes beschouwd , de manier waarop het in ieder geval geen bugs zijn.

Nu we hebben ingezien dat irritaties schadelijk zijn, zou het normaal zijn dat de personen die toevallig een ‘slachtoffer’ van hen zijn, deze zouden moeten verwijderen. Ondertussen zullen individuen die nog niet aan irritaties zijn bezweken, snel zo’n ‘lot’ ontwijken. Overlast ontvangen kan toevallig een echte bestemming zijn: het is bekend dat een groot aantal hectares landbouwgrond op een eenzame dag wordt verkwist door hindernissen, waardoor tegenslagen ontstaan ​​die vaak oplopen tot vele dollars. Het zijn de middelen die worden gebruikt om een ​​bugaanval op dat punt te ontwijken, of om het binnendringen van bugs vast te stellen als de kans zich voordoet dat het net heeft plaatsgevonden, die worden bedoeld als het instellen van irritatiecontrole.

Momenteel neemt bugcontrole verschillende structuren aan, afhankelijk van de irritaties die men probeert te verwijderen (of de aanval ervan te voorkomen). En in gedachten houdend dat groter ongedierte, zoals knaagdieren, kan worden bestreden door middel van mechanische methoden zoals vangen, gedurende een aanzienlijke tijd, is het een samengestelde bestrijding die heeft gewerkt voor verreweg de meeste bugs, die in het algemeen bugs zullen zijn waarnaar in het verleden wordt verwezen. De synthetische verbindingen die in deze onderneming worden gebruikt, worden pesticiden genoemd. En als we bedenken dat pesticiden doorgaans krachtig zijn in het beheersen van hinder, zal het nadeel ervan in het algemeen naar voren komen als we bedenken hoe ze in het algemeen ongelooflijk bedreigend voor de aarde zullen zijn. De moeite waard om te onthouden, is de manier waarop de synthetische stoffen die worden aangeduid als pesticiden, over het algemeen krachtige zullen zijn. Het komt dus regelmatig voor dat hints van hen blijven waar ze werden gebruikt, zelfs nadat het ongedierte er niet meer is. Die volgenden worden op de lange termijn weggespoeld naar de waterlichamen waar ze buitengewone vernietiging van de (niet-gehinderde) planten en wezens die in de waterlichamen leven, vernielen.

Het is de bezorgdheid over dit natuurlijke effect van de beheersing van substanties die vragen opriep met betrekking tot de vraag of er geen des te meer aardse metgezeltechniek voor het bestrijden van insecten niet kon worden gecreëerd. De uitkomst was het onderzoeken van opties als de organische overlastbestrijding, waarbij we proberen na te gaan of het ook daadwerkelijk het antwoord is op de zorgen over (compound based) hinderbeheersing.

Bij natuurlijke insectenbestrijding zijn het verschillende wezens waarvan bekend is dat ze jagers zijn voor degenen die als ongedierte zagen, die worden losgelaten op de genoemde hindernissen; ze opslokken en op deze manier het probleem met de bug oplossen. Dus als het ongemakkelijke ongedierte bladluizen zijn, worden verschillende levende wezens waarvan bekend is dat ze baat hebben bij bladluizen, naar het veld gebracht waar het probleem is, om te profiteren van de bladluizen, in plaats van een ecologisch bedreigende substantie op te spatten.

Het probleem met organische irritatiebeheersing is echter dat het over het algemeen een gebrekkige effectiviteit heeft. Hoewel de beheersing van bugs in de stof in het algemeen voorzichtig zal zijn en er geen overlast of zelfs maar hints van zal geven, kan dat bij organische bugcontrole niet precies worden gegarandeerd. Het realiseren van natuurlijke irritatiebestrijding om een ​​zeer omvangrijke reden (bijvoorbeeld op een landgoed van 1.000 hectare) kan eveneens een enorme klus worden. Eindelijk zijn het overpeinzingen als deze die ons ertoe aanzetten te blijven nadenken over hoe meer aardse welwillende insectenbestrijding dichterbij komt. Dit is de reden dat organische overlastbeheersing, hoewel ongetwijfeld een methodologie is die de ecologische bezorgdheid neigt die wordt opgeworpen over de bestrijding van samengestelde irritatie, volgens de overgrote meerderheid van de individuen niet bekwaam (of veelzijdig) genoeg lijkt te zijn.

The Basics of Green Pest Control

Green irritation control doesn’t mean ineffectual bug control; rather, it is about incorporated vermin the board, or IPM. A vermin control organization that grasps IPM accepts counteraction, customer mindfulness and training, and building examinations are all as significant as controlling nuisances.

What Green Pest Control Is

Incorporated irritation the board starts with figuring out how and why a bug entered a home or building. Experts in this field are learned about the existence pattern of vermin and their favored settling areas. Consequently, they can utilize creative nuisance anticipation methods that are the least risky to vegetation, property, pets and individuals.

IPM utilizes sound judgment rehearses in a joint effort with naturally touchy synthetic substances. For instance, rather than utilizing unsafe synthetic substances to forestall the arrival of a bug, bother control masters may introduce safeguard materials, for example, new window and entryway screens, crisp caulking, new entryway clears, etc. The experts may likewise set up traps to find out about extra territories a nuisance may live or introduce sunlight based controlled repellants as an option in contrast to utilizing hurtful synthetics.

The Benefits of Green Pest Control

Bug control items that are green are made of natural and normal fixings. Furthermore, these items are designed to be biodegradable and similarly as viable as their non-green partners.

Green nuisance the executives rehearses help advance the wellbeing and structure of plants, as they give a naturally based option in contrast to compound showers. The control strategies utilized in IPM are generous and subsequently decrease the natural danger regularly connected with customary vermin the executives, for example, ground water tainting. IPM likewise diminishes the danger of an invasion and is a practical arrangement.

How It Works

Instead of shower a multi-reason pesticide everywhere on a swarmed property, IPM specialists utilize a cycle that sets an activity limit, screens the irritations so as to recognize them, forestalls their return and uses control strategies.

At the point when an activity edge is set, the expert figures out how huge an invasion is, the amount of a peril the bugs present, and decides the kind of prompt activity required.

At the point when an IPM proficient screens bothers, he is ensuring he is distinguishing the bug effectively. Legitimate distinguishing proof of a vermin guarantees the correct kinds of pesticides are utilized, however pesticides are kept away from in the event that they are not required.

Anticipation of nuisance attacks is one of the key segments to green vermin control. IPM incorporates distinguishing and rectifying issues that make a home or building inviting to bothers. Anticipation is financially savvy and doesn’t chance the strength of people or the earth.

On the off chance that bug avoidance strategies are ineffectual without anyone else, control techniques are required. At the point when experts actualize a control strategy, they initially assess it for danger and adequacy. Strategies that represent the least danger, for example, traps or the utilization of pheromones to disturb mating, are utilized first. In the event that the limits set up demonstrate these techniques are not powerful, the control cycle at that point moves to the utilization of pesticides in focused zones.

What to Look for in a Green Pest Control Company

When searching for a green bug control organization, look for one that will make an arrangement that addresses your issues. The organization should mull over the kind of vermin, the size of the pervasion and the climate wherein the nuisances live.

Find out about the cycle and synthetics an organization utilizes before recruiting them. A few experts utilize green nuisance control items at first and afterward follow them with conventional synthetic substances, which you may not need. A decent ecologically agreeable exterminator should zero in on utilizing quality items that are low or non-harmful instead of items that are the most economical, which are regularly exceptionally poisonous. Moreover, quality green irritation control organizations teach their customers on the most proficient method to forestall the arrival of bug, help right conditions that are welcoming to them and offer to introduce bother sealing materials.

The perception, counteraction and mediation way to deal with green irritation control assists buyers with having true serenity realizing that ousting vermin from the home doesn’t mean harming the climate. At whatever point you need the assistance of experts to help with undesirable irritations, remember that green vermin the executives is the main technique that has both your own and money related prosperity as a top priority.